Revize a kontrola plynu - Ostrava a okolí

Lyčková DanušeLegislativa

Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. je každá organizace provozující vyhrazená zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné kontroly a revize těchto zařízení. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Pro provádění revizí a kontrol je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram, a to: revize v tříletých cyklech a kontroly odběrných plynových zařízení jednou za rok.

Doporučení: Při dodržování výše uvedených předpisů jsou provozovaná zařízení udržovaná v bezpečném stavu a spolehlivém provozu a zároveň se předchází vysokým finančním nákladům za případné větší opravy.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. (PDF, 118 kB)
Vyhláška č. 21/1979 Sb. (PDF, 95 kB)

Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí (PDF, 98 kB)
Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí (PDF, 116 kB)


Lukáš Mocsko

Petra Křičky 2699/3
Moravská Ostrava a Přívoz
okr. Ostrava
70200

mobil: 732 329 931

mocsko@lyckova.cz
www.lyckova.cz

IČ: 74843711
DIČ: CZ8304115523


Poslední aktualizace: 30.7.2019

Připojeno přes Web4U
| XHTML 1.0 | CSS 2.0 |