Revize a kontrola plynu - Ostrava a okolí

Lyčková DanušeCeník

1) Průměrné ceny kontrol, revizí a tlakových zkoušek

 • Fakturuji dle Ceníku revizí vyhrazených technických zařízení (BHR č. 15) v cenové úrovni roku 2003.
 • Průměrná cena za bytovou jednotku se pohybuje
  • u kontroly v rozpětí 150 – 250 Kč,
  • u revize v rozpětí 200 – 450 Kč.
 • Průměrná cena za tlakovou zkoušku a výchozí revizi se pohybuje
  • v rozpětí 1000 – 1400 Kč.
 • Tyto ceny zahrnují
  • veškeré režijní náklady (doprava, komunikace s klientem, příprava),
  • zpracování potřebné dokumentace,
 • a tudíž jsou to ceny maximální a  konečné.
 • Ceny se v uvedených rozpětích pohybují v závislosti na počtu spotřebičů a dojezdové vzdálenosti.

2) Odstraňování zjištěných nedostatků

V rámci revize jsem schopna zajistit odstranění zjištěných nedostatků:

 • úniky plynu,
 • výměny vadných plynoměrů,
 • promazávání kohoutů,
 • drobné opravy spotřebičů apod.

Cena za tyto práce je stanovena hodinovou zúčtovací sazbou a pohybuje se od 180 do 200 Kč.

Výhodou okamžitého odstraňování závad je výrazné snižování nákladů a v nemalé míře úspora Vašeho času - není Vám účtována další doprava, opětovné diagnostikování závady apod., závada se Vám navíc neobjeví v revizní zprávě.

3) Ostatní

 • Při dlouhodobější spolupráci jsou poskytovány slevy.
 • Nejsem plátce DPH.
 • Po dohodě Vám zdarma zpracuji harmonogram pro provádění pravidelných kontrol a revizí a je samozřejmostí, že termíny v něm uvedené budu dodržovat.

4) Ukázka položek z výše jmenovaného ceníku

a) Soupis prováděných úkonů u provedené kontroly plynového zařízení podle vyhlášky ČÚBP 85/78 Sb., dle ceníku BHR č. 15, XI. vydání, rok 2003
PoložkaNázev položkyMJcena v Kč
Vyhledávání rozvodu plynu bez předložené projekt. dokumentace
23-004plynovod do 20mplyn.107,80
23-005plynovod nad 20 m do 50 mplyn.140,00
23-006plynovod nad 50 m za každých 20 mplyn.71,40
Zjištění stavu domovního plynovodu
23-007do 20 mplyn.99,40
23-008plynovod nad 20 m do 50 m plyn.116,20
23-009plynovod nad 50 m za každých 20 mplyn.57,40
Kontrola umístění a funkce HUP
23-010kulový, kuželovýks35,00
23-011šoupátko vrchníks60,20
Kontrola funkce dílčích uzávěrů
23-013kuželový, kulovýks9,80
23-014šoupátkoks28,00
Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru
23-015do 10 m³/hodks60,20
23-016nad 10 m³/hodks85,40
Kontrola těsnosti spoje
23-019pěnotvorným roztokemks14,00
23-020detekčním přístrojemks9,80
Ostatní
33-004Zjištění základních údajů, doprava, komunikace s klientem, příprava, zpracování revizní zprávy 30% ze součtu cen provedených prací (položky číslo 23-***)
b) Soupis prováděných úkonů u provedené revize plynového zařízení podle vyhlášky ČÚBP 85/78 Sb., dle ceníku BHR č. 15, XI. vydání, rok 2003
PoložkaNázev položkyMJcena v Kč
Vyhledávání rozvodu plynu bez předložené projekt. dokumentace
23-004plynovod do 20 mplyn.107,80
23-005plynovod nad 20 m do 50 mplyn.140,00
23-006plynovod nad 50 m za každých 20 mplyn.71,40
Zjištění stavu domovního plynovodu
23-007do 20 mplyn.99,40
23-008plynovod nad 20 m do 50 m plyn.116,20
23-009plynovod nad 50 m za každých 20 mplyn.57,40
Kontrola umístění a funkce HUP
23-010kulový, kuželovýks35,00
23-011šoupátko vrchníks60,20
Kontrola funkce dílčích uzávěrů
23-013kuželový, kulovýks9,80
23-014šoupátkoks28,00
Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru
23-015do 10 m³/hodks60,20
23-016nad 10 m³/hodks85,40
Kontrola těsnosti spoje
23-019pěnotvorným roztokemks14,00
23-020detekčním přístrojemks9,80
Ostatní
33-004Zjištění základních údajů, doprava, komunikace s klientem, příprava, zpracování revizní zprávy 30% ze součtu cen provedených prací (položky číslo 23-***)
Plynové vařiče a sporáky - kontrola
28-001připojení spotřebiče a uzávěru plynuspotř.71,40
28-002správného hoření vařidlového hořákuks14,00
28-003správného hoření troubového hořákuks57,40
28-004funkce pojistky plameneks42,00
28-005správné funkce regulačního prvkuks4,20
28-007těsnosti plynového rozvodu detektoremks23,80
28-008technického stavu spotřebičeks23,80
Plynové ohřívače vody - kontrola
28-009připojení spotřebiče a uzávěru plynuspotř.71,40
28-010správného hoření zapalovacího a hlavního hořákuks33,60
28-011správného sestavení odtahu spalinks23,80
28-012funkce odtahu spalinks47,60
28-013funkce termoelektrické pojistkyks42,00
28-018technického stavu spotřebičeks23,80
28-018těsnosti plynového rozvodu detektoremks23,80
Plynová topidla - kontrola
28-019připojení spotřebiče a uzávěru plynuspotř.71,40
28-020funkce zapalování a hoření zapalovacího hořákuks23,80
28-021správného hoření hlavního hořákuks33,60
28-022funkce termoelektrické pojistkyks42,00
28-023správného sestavení odtahu spalinks23,80
28-024funkce odtahu spalinks47,60
28-025technického stavu spotřebičeks23,80
28-029těsnosti plynového rozvodu detektoremks23,80
Plynové kotle s výkonem do 50 kW - kontrola
30-001umístění kotle a připojení soub.168,00
30-002technického stavu spotřebičeks28,00
30-005uzávěruks9,80
30-010správné funkce regulačního prvkuks14,00
30-011funkce provozního termostatuks35,00
30-012funkce havarijního termostatuks35,00
30-015funkce zapalování a hoření zapalovacího hořákuks23,80
30-016funkce termoelektrické pojistkyks42,00
30-017správného hoření hlavního hořákuks33,60
30-018funkce odtahu spalinks35,00
Ostatní
33-004Zjištění základních údajů, doprava, komunikace s klientem, příprava, zpracování revizní zprávy 35% ze součtu cen provedených prací (položky číslo 28-*** a 30 ***)
Použité zkratky
plyn.plynovod
spotř.spotřebič
soub.soubor

Lukáš Mocsko

Petra Křičky 2699/3
Moravská Ostrava a Přívoz
okr. Ostrava
70200

mobil: 732 329 931

mocsko@lyckova.cz
www.lyckova.cz

IČ: 74843711
DIČ: CZ8304115523


Poslední aktualizace: 30.7.2019

Připojeno přes Web4U
| XHTML 1.0 | CSS 2.0 |